Een verpleegster registreet de derde doses van het Pfizer-vaccin op een vaccinatiekaart in Pasadena, Californië op 19 augustus 2021 ( AFP / Robyn Beck)

Coronavaccins leiden niet tot massale sterfte, vernietiging van het immuunsysteem of andere grootschalige gezondheidsproblemen

Copyright AFP 2017-2023. Alle rechten voorbehouden.

In een virale video die wereldwijd miljoenen keren is bekeken sinds medio augustus, beweert een Amerikaanse dokter onterecht dat gevaccineerden tegen corona binnen zes maanden zullen sterven. Daarnaast zouden de vaccins op grote schaal ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals bloedstolsels en onvruchtbaarheid. AFP verifieerde de beweringen en concludeerde dat er geen wetenschappelijk bewijs voor ze bestaat.

"Dr. Sean Brooks in virale video: ‘Geprikten zullen spoedig sterven’" luidt de titel van deze blogpost die op 24 augustus 2021 gepubliceerd. Het verhaal bevat een vier minuten durende video waarin een man verschillende valse beweringen doet over coronavaccins.

De video is afkomstig uit een openbare bijeenkomst van de lokale onderwijsraad in Talawanda, Ohio op 16 augustus 2021, met Sean Brooks als een van de deelnemers. Tijdens de vergadering krijgt het publiek de gelegenheid om hun mening te uiten.

De angstaanjagende – en ongefundeerde – woorden van Brooks werden al snel gedeeld op internet. Zo is deze versie, gepubliceerd op 23 augustus, ruim 1,8 miljoen keer bekeken op het moment van schrijven. De Nederlandstalige publicaties werden zeker 200 keer gedeeld op Facebook.

Publicaties met de video circuleren ook in andere talen, zoals in het Fins, Hongaars en Servisch. De informatie werd geverifieerd door AFP Belgrado.

Screenshot van de misleidende video met Sean Brooks, vastgelegd op 2 september 2021

Brooks promoveerde niet aan de Universiteit van Oxford

In de video verwijst Brooks naar zichzelf met de titel "Doctor, Oxford" en zegt dat hij 48 publicaties en 23 boeken heeft geschreven. Bovendien zegt Brooks dat hij ongeveer 21 jaar "gezondheid, geneeskunde, anatomie en fysiologie" heeft gestudeerd.

Veel bronnen die de video hebben verspreid interpreteren dit als een aanwijzing dat Brooks zijn doctoraat heeft behaald aan de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk.

Dit is echter niet het geval. Aan de hand van zijn proefschrift wordt duidelijk dat Brooks een doctoraat behaalde in het onderwijs aan de Walden University in Minnesota. Dit wordt bevestigd in dit interview dat is geüpload op Bitchute (op 28:45), waarin Brooks ook wordt voorgesteld als voormalig assistent-professor aan de Universiteit van Miami. De Universiteit van Miami is gevestigd in Oxford, Ohio (VS) – niet in het Verenigd Koninkrijk.

AFP weerlegt de zes beweringen van Brooks hieronder.

1. Dr. Malone is de uitvinder van mRNA-vaccins en zegt dat niemand ze moet nemen: ONWAAR

"Dr. Robert Malone, die de mRNA-vaccins heeft gemaakt, zei dat niemand deze vaccins ooit zou moeten nemen", zegt Brooks aan het begin van de video.

Malone is een onderzoeker die eind jaren tachtig meewerkte aan het ontwikkelen van mRNA-vaccins, dat werd afgerond met de coronavaccins van Moderna en Pfizer-BioNTech.

Malone beschouwt zichzelf als een "uitvinder van mRNA-vaccins", maar in werkelijkheid zijn verschillende wetenschappers al tientallen jaren betrokken bij de ontwikkeling van mRNA-vaccins. Deze recensie geeft bijvoorbeeld een overzicht van werkzaamheden over een periode van drie decennia, bevat 224 citaten naar wetenschappelijke studies en noemt tientallen onderzoekers.

Hoewel Malone kritiek heeft op massale vaccinatieprogramma's en weerstand heeft aangewakkerd door het verspreiden van desinformatie, merkt hij nog steeds op dat het "een optimalere strategie zou zijn om alleen de meest kwetsbaren te vaccineren." Hij heeft dus niet gezegd dat niemand de vaccins zou moeten nemen. Malone liet zichzelf ook vaccineren.

Bovendien zijn niet alle coronavaccins mRNA-vaccins. Een lijst van coronavaccins in verschillende ontwikkelingsstadia is hier te vinden, vaccins die in de EU zijn goedgekeurd hier en vaccins die zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten hier.

2. Gevaccineerden sterven binnen zes maanden door de vernietiging van het immuunsysteem: ONWAAR

Brooks gaat verder door te beweren dat alle gevaccineerden "binnen zes maanden of drie tot vijf jaar sterven". Volgens Brooks komt dit door de vernietiging van het immuunsysteem.

Voor het einde van 2020 zijn echter al 50 landen van start gegaan met vaccinatie – ruim een half jaar geleden. Op 2 september 2021 waren wereldwijd ruim vijf miljard vaccindoses toegediend.

In tegenstelling tot wat Brook beweert, zijn er geen massale sterfgevallen waargenomen. Integendeel, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaccins effectief zijn gebleken bij het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden.

In een rapport over vaccinsurveillance dat in augustus door het Britse ministerie van Volksgezondheid is gepubliceerd, laten de laatste schattingen zien dat het vaccinatieprogramma direct meer dan 82.100 ziekenhuisopnames heeft voorkomen. Een analyse van de directe en indirecte effecten van het vaccinatieprogramma op infecties en sterfte suggereert dat het vaccinatieprogramma 23,6 - 24,4 miljoen infecties en 91.700 - 98.700 doden heeft voorkomen."

In augustus schatte een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Health Affairs ook dat coronavaccinaties bijna 140.000 sterfgevallen in de Verenigde Staten hebben voorkomen. In juli bleek uit een studie door de Yale Universiteit: "De gecoördineerde en snelle COVID-19-vaccinatiecampagne die eind vorig jaar in de Verenigde Staten werd gelanceerd, heeft ongeveer 279.000 levens gered en 1,25 miljoen ziekenhuisopnames voorkomen."

3. Coronavaccins veroorzaken ADE en een cytokinestorm: ONWAAR

Brooks beweert verder dat coronavaccins gevaarlijk zijn omdat iedereen die het vaccin neemt "Antibody Dependent Enhancement" (ADE) zal ervaren.

ADE refereert naar het mechanisme dat optreedt wanneer antilichamen die tijdens een immuunrespons worden gegenereerd, zich binden aan een pathogeen, maar niet in staat zijn om infectie te voorkomen. Hierdoor hebben de antilichamen een averechts effect omdat ze fungeren als een "trojaans paard", omdat het virus zich zo kan verspreiden en gemakkelijker in de cellen kan komen.

De wetenschap ondersteunt Brooks bewering echter niet. Experts legden eerder bijvoorbeeld uit aan AFP dat er weinig tot geen bewijs is voor het veronderstelde risico op ADE door coronavacinatie.

Een dergelijk risico met COVID-19 is echter onwaarschijnlijk volgens de laatste onderzoeken. Dit wordt hieronder ook uitgelegd door dokter Paul Offit van het Vaccine Education Center in het kinderziekenhuis van Philadelphia (VS):

Bovendien verklaarde epidemioloog Katelyn Jetelina in januari 2021 dat "noch COVID-19, noch de nieuwe COVID-19-vaccins hebben aangetoond dat ze ADE veroorzaken." Zij vertelde over de klinische proeven die voorafgingen aan de goedkeuring van vaccins:

"De proeven zijn bedoeld om mogelijke problemen zoals ADE te vinden. En er is geen bewijs van ADE geweest in de proeven die nodig zijn voor noodgoedkeuring. Als er bewijs was van ADE, zouden deze vaccins het nooit hebben gehaald en zouden ze snel uit de distributie zijn verwijderd."

In juli 2021 schreefNada Fadul, assistent-professor aan de afdeling Interne Geneeskunde van de Universiteit van Nebraska het volgende:

"Als COVID-19-vaccins ADE zouden veroorzaken, zouden mensen die zijn gevaccineerd tegen COVID-19 een ernstigere ziekte hebben. Dit gebeurt niet. Integendeel, mensen die zijn gevaccineerd, ervaren meestal een zeer milde ziekte of helemaal niet."

In de Nederlandstalige publicaties zou ADE uiteindelijk ook leiden tot een "cytokinestorm"; een overreactie van het immuunsysteem dat organen aanvalt. Experts vertelden in juni aan AFP dat er geen enkel bewijs is voor de vermeende link tussen coronavaccinatie en een cytokinestorm.

4. Alle gevaccineerde mensen ervaren bloedstolling: ONWAAR

Hoewel het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in april 2021 aankondigde dat bloedstolsels kunnen worden beschouwd als een "zeer zeldzame" bijwerking van de AstraZeneca en Janssen-vaccins, is Brooks' bewering dat "alle gevaccineerden" bloedstolsels ervaren onjuist.

Die onjuiste bewering komt uit de verklaringen van de Canadese arts Charles Hoffe. AFP heeft deze hier eerder weerlegd.

Volgens Hoffe zijn de stolsels zo klein dat ze niet opduiken bij gewone onderzoeken. Hoffe beweert de stolsels zelf te hebben geïdentificeerd in zogenaamd D-dimeeronderzoek waarbij gezocht wordt naar D-dimeren – verbindingen die in het bloed voorkomen als er ook een stolsel aanwezig is. Brooks moedigt mensen ook aan om de D-dimeertest te doen, omdat bloedstolling een van de oorzaken zou zijn van sterfgevallen door vaccins, aldus Brooks.

Experts vertelden echter aan AFP dat het experiment van Hoffe geen wetenschappelijk verantwoorde studie is en dat verhoogde D-dimeerwaarden alleen geen bewijs zijn van bloedstolling. Een arts kan een D-dimeertest voorschrijven wanneer een patiënt wordt verdacht van een bloedstolsel, maar experts zeggen dat verhoogde D-dimeerwaarden bij gevaccineerde patiënten geen directe zorg zijn.

"Ontsteking treedt vaak op na vaccinatie: er is een lichte koorts, pijn ... het bewijst dat het vaccin werkt", zei Marie-Antoinette Sevestre-Pietri, voorzitter van de Franse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde, op 15 juli. Ze vervolgt:

"Een ontstekingsreactie leidt tot een verhoogde D-dimeerwaarde, maar dat betekent niet per se dat er trombose optreedt." Trombose verwijst naar de vorming van een stolsel in het hart of in een bloedvat.

Nicolas Gendron, een arts op de afdeling Hematologie van het Georges-Pompidou-ziekenhuis in Parijs, is het daarmee eens:

"Een hoge D-dimeerwaarde betekent niet dat je trombose hebt", zei Gendron op 20 juli.

Volgens Gendron zouden naast een hoge D-dimeerwaarde aanvullende onderzoeken, zoals computertomografie, nodig zijn om bloedstolling vast te stellen.

5. Coronavaccins veroorzaken onvruchtbaarheid en miskramen: ONWAAR

Brooks beweert in de video ook dat coronavaccins onvruchtbaarheid veroorzaken. Bovendien verliest volgens Brooks 80 procent van de gevaccineerde vrouwen hun kinderen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Beide argumenten zijn onjuist. AFP heeft het eerste argument hier weerlegd. De laatste bewering is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een onderzoek dat in werkelijkheid het tegenovergestelde concludeerde.

Deze laatste bewering begon te circuleren na de publicatie van een studie over coronavaccins in het New England Journal of Medicine in juni 2021. De studie maakte gebruik van gegevens uit het US Vaccine Adverse Reaction Register (VAERS) en het V-safe surveillancesysteem. De gegevens die tussen 14 december 2020 en 28 februari 2021 zijn verzameld waren bedoeld om een voorlopig inzicht te krijgen over de veiligheid van het coronavaccin bij zwangere vrouwen.

De studie bracht geen duidelijke veiligheidsrisico's aan het licht bij zwangere proefpersonen die mRNA-vaccins tegen COVID-19 kregen. Uit de studie bleek echter dat verder onderzoek onder een groter aantal vrouwen in de vroege zwangerschap nodig is.

Sindsdien zijn er meer gegevens verzameld. In augustus 2021 hebben de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nieuwe gegevens vrijgegeven over de veiligheid van coronavaccins bij zwangere vrouwen. Uit de gegevens blijkt dat vaccins die in de Verenigde Staten worden gebruikt (Moderna, Pfizer / BioNTech en Janssen) veilig zijn tijdens de zwangerschap.

"De CDC moedigt iedereen aan die zwanger is of van plan is zwanger te worden en borstvoeding te geven om het vaccin te nemen om zich te beschermen tegen de corona," zei Rochelle Walensky, directeur van de CDC. "Vaccinaties zijn veilig en effectief en het is nog nooit zo urgent geweest om de vaccinatie te verhogen, omdat we te maken hebben met een zeer overdraagbare deltavariant en we ernstige gevolgen van COVID-19 zien bij niet-gevaccineerde zwangere vrouwen."

In augustus 2021 bevestigde de British Association of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) dat op basis van gegevens uit verschillende landen – waaronder tienduizenden zwangere vrouwen – coronavaccins het risico op een miskraam niet vergroten.

"In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar meer dan 200.000 zwangere vrouwen een coronavaccin hebben gekregen, hebben de bevindingen geen aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de veiligheid", zegt de RCOG. "Studies uitgevoerd met zes onderzoeken in vier landen, waaraan meer dan 40.000 zwangere vrouwen deelnamen, tonen aan dat het vaccin het risico op een miskraam, vroeggeboorte, doodgeboorte niet verhoogt, noch het risico op een te kleine baby of het risico op van aangeboren afwijkingen", vervolgt de organisatie.

Op 9 augustus 2021 heeft het American College of Obstetricians and Gynecologists, samen met andere zorgorganisaties ook een verklaring afgegeven over een "sterke medische consensus voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen COVID-19", en dat borstvoeding geven na vaccinatie ook veilig is.

6. Gevaccineerde mensen kunnen geen bloed, plasma of organen doneren: ONWAAR

Tot slot stelt Brooks dat gevaccineerden geen bloed, bloedplasma of organen kunnen doneren.

Ook dit argument is onjuist. Het Rode Kruis heeft die claim herhaaldelijk afgewezen. In Nederland kunnen gevaccineerden bloed doneren. Echter adviseert de Nederlandse bloedbank Sanquin om geen bloed te doneren op de dag van vaccinatie en verbiedt het mensen te doneren binnen de eerste zeven dagen na de eerste en tweede prik.

Marloes Metaal van Sanquin legde op 2 juni telefonisch uit aan AFP dat deze wachttijd is gecreëerd voor de "veiligheid van de donor", omdat je lichaam van zowel vaccinatie als bloeddonatie even moet herstellen.

In Frankrijk, België en Canada kunnen gevaccineerden gewoon bloed en plasma doneren. Vaccinatie tegen het coronavirus wordt ook aanbevolen voor personen die organen ontvangen en doneren.

De beweringen van Brooks zijn ongefundeerd en zaaien dus onterecht angst voor coronavaccinatie. De uitspraken resoneren met de voorspellingen van Dolores Cahill en Sherri Tenpenny; zij beweerden onder andere dat coronavaccins de levensverwachting drastisch verminderen of leiden tot een spoedige dood. Experts bevestigen tegen AFP dat hun onheilspellende voorspellingen ongefundeerd zijn.

Vertaling en aanpassing:
COVID-19 VACCINS