Redactionele en ethische normen van AFP 

AFP's wereldwijde netwerk van fact-checking journalisten en redacteuren volgt de normen die zijn vastgelegd in het AFP Fact-Checking Stylebook, AFP's Editorial Standards and Best Practices en AFP's Handvest

Het agentschap heeft een unieke status onder de Franse wet, die bepaalt dat AFP in geen geval mag worden beïnvloed door commerciële, politieke of ideologische belangen die de nauwkeurigheid of objectiviteit van de informatie die het verstrekt in gevaar kunnen brengen. 

AFP Stijlboek om beweringen te controleren 

Het Stylebook beschrijft onze missie als fact-checkers. Dat wilt zeggen dat we de prioriteit zullen geven aan beweringen die schade kunnen veroorzaken, dat we gelijkheid zullen tonen in onze berichtgeving en altijd zullen zorgen voor nauwkeurigheid. 

Het geeft in detail aan hoe fact-checks moeten worden geselecteerd, verkregen en geschreven, maakt mensen bewust van de gevaren van bevestigingsvooroordelen en benadrukt onze zorgplicht tegenover de mensen die in onze onderzoeken aan bod komen. 

U kunt hier meer lezen over hoe we beweringen onderzoeken en onze fact-checks schrijven (link naar de pagina Hoe we werken).   

Redactionele normen en beste praktijken 

De fact-checking teams van AFP volgen ook de Editorial Standards and Best Practices van het agentschap, waarin de leidende beginselen voor de redactionele activiteiten zijn vastgelegd en worden geschraagd door het streven naar nauwkeurige, onpartijdige en genuanceerde berichtgeving. 

De 10 leidende beginselen die de hoeksteen van het beleid vormen, staan hieronder. Niet-naleving van deze beginselen kan leiden tot sancties:

  1. Van AFP-journalisten wordt verwacht dat ze nauwkeurige, genuanceerde en onpartijdige berichtgeving verzorgen, en dat zij fouten snel en transparant verbeteren.  
  2. AFP-journalisten moeten onafhankelijk spreken, vrij van vooroordelen, partijdigheid of externe beïnvloeding. Ze kunnen niet worden verplicht een taak uit te voeren die tegen hun geweten ingaat. 
  3. AFP-journalisten moeten de vertrouwelijkheid van bronnen beschermen en mogen deze nooit bewust in gevaar brengen.  
  4. AFP-journalisten moeten het vermoeden van onschuld respecteren. 
  5. AFP-journalisten hebben de plicht de waarheid te zoeken en niet passief informatie te rapporteren zoals die aan hen wordt gepresenteerd. Zij moeten hun bronnen in twijfel trekken en de feiten in twijfel trekken.  
  6. Foto- en tv-journalisten van AFP mogen geen beelden of video's bewerken en mogen niet knoeien met het onderwerp of het veranderen. Tekstjournalisten mogen geen citaten manipuleren.  
  7. AFP-journalisten moeten hun informatiebronnen transparant identificeren en mogen geen plagiaat plegen. Zij mogen een verhaal nooit ter controle aan een bron voorleggen. 
  8. AFP-journalisten moeten voorzichtig zijn wanneer ze slachtoffers of hun familieleden benaderen en het binnendringen in het privéleven vermijden. Ze moeten bijzonder voorzichtig zijn wanneer ze kinderen interviewen of fotograferen, en waar mogelijk de toestemming van de ouders verkrijgen.  
  9. AFP-journalisten moeten zich als zodanig identificeren. Zij mogen geen uitvluchten gebruiken, behalve in uitzonderlijke omstandigheden met toestemming van de nieuwsleiding. 
  10. AFP-journalisten gebruiken de informatie die zij hebben verzameld niet voor persoonlijk gewin en gebruiken hun positie niet voor financieel gewin. Zij betalen geen bronnen.

The Editorial Standards and Best Practices legt ook een specifieke reeks normen vast met betrekking tot het gedrag van het personeel om de onpartijdigheid van de berichtgeving van het agentschap te waarborgen. Deze omvatten: het melden van belangenconflicten die hun werk kunnen beïnvloeden; ervoor zorgen dat externe belangen, activiteiten en persoonlijke verklaringen niet in strijd zijn met het belang van AFP of de reputatie van onpartijdigheid; strikte regels voor het niet aannemen van gastvrijheid en geschenken van bronnen. De volledige details van de gedragsregels voor het personeel zijn te vinden in deel vier van het beleidsdocument

Het handvest 

Het Handvest van AFP legt de ethische principes vast die ten grondslag liggen aan al het werk van AFP als meertalig, multicultureel persagentschap met als missie het leveren van nauwkeurige, evenwichtige en onpartijdige berichtgeving over wereldwijde gebeurtenissen. 

Het beschrijft de plicht van het agentschap om de waarheid te zoeken en te publiceren en te spreken met een onafhankelijke stem, vrij van politieke, commerciële of ideologische invloed. Dit streven naar nauwkeurigheid en objectiviteit staat centraal in het oprichtingsstatuut van AFP.   

Het Handvest beschrijft ook AFP's toewijding om de vrijheid van meningsuiting en de rechten van journalisten te ondersteunen en verwerpt discriminatie op basis van ras, geslacht, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid of enige andere factor. 

Een samenwerking met de fact-checking gemeenschap om normen te waarborgen

In aanvulling op het vaststellen van haar eigen beleid om redactionele en ethische normen te waarborgen, heeft AFP een leidende rol op zich genomen in de ontwikkeling van het European Fact-Checking Standards Network Project, dat een code van normen heeft opgesteld voor onafhankelijke fact-checking organisaties in Europa. 

De Europese gedragscode bevat verplichtingen inzake transparantie, onpartijdigheid en journalistieke uitmuntendheid in de strijd tegen desinformatie. Als u van mening bent dat AFP de code heeft geschonden, kunt u dat hier aan het EFCSN melden. 

AFP heeft ook de gedragscode van het International Fact-Checking Network ondertekend. Dit houdt een verbintenis in tot: onpartijdigheid en eerlijkheid, transparantie van bronnen, transparantie van financiering en organisatie, transparantie van methodologie net zoals een open en eerlijk correctiebeleid. Als u vindt dat AFP de code of principes niet heeft nageleefd, kunt u dat hier rechtstreeks aan het IFCN laten weten.

AFP is ook een ondersteunende partner van het Journalism Trust Initiative, een internationaal project ter bevordering van betrouwbare journalistiek dat wordt beheerd door Reporters Without Borders (RSF).